Reklamační formulář

  • 1Událost
  • 2Popis
  • 3Let
  • 4Nárok
  • 5Cestující
  • 6Platba
  • 7Potvrzení
  • 8Shrnutí

Pokud byl Váš let zpožděn nebo zrušen, pokud bylo Vaše zavazadlo zpožděno nebo ztraceno, nebo při cestování se vyskytly jiné problémy, podejte reklamaci letecké společnosti (vyberte události, jednu nebo několik).

Přerušení leteckého provozu

Příruční a zapsané zavazadlo

Letenka a přepravní smlouva

Obsluha cestujícíchDoplňující informace


Informace o leteckém spojení


?

?
?


?


?

Kterou formu kompenzace žádáte?


?

Data cestujícího

?
?


?

?
  
  

  


V souladu se zákonem z dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb. zák. z r. 2002 č. 101, pol. 926 v pozd. zn.) souhlasím se zpracováním mých osobních údajů uvedených ve formuláři obsahujícím názor týkající se letecké dopravy a/nebo žádost o poskytnutí pomoci správcem dat: FC Management Sp. z o.o., se sídlem v Katovicích, ul. Łętowskiego 20, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem Katowice-Wschód VIII Hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem (KRS) 0000462256, DIČ 954-274-31-10, IČ 243261956. Veškeré shromážděné údaje budou použity jen v rozsahu nezbytném pro poskytování informací o právech cestujících, poradenství, ukázání možností řešení problému a také pro marketingové a obchodní účely. Informace týkající se jednotlivých záležitostí mohou být v anonymní podobě uloženy pro statistické účely.

  

* Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů a údajů týkajících se mého používání servisu a služeb poskytovaných firmou FC Management Sp. z o.o. a s ní spoluprácujícími subjekty, pro marketingové účely.

  

* Souhlasím s obdržením obchodních a marketingových informací na adresu mé elektronické pošty od FC Management Sp. z o.o. zasílaných svým vlastním jménem a jménem spolupracujících subjektů.