POLITIKA SOUBORŮ COOKIES

V zájmu zajištění Vaší bezpečnosti a pohodlí oznamujeme, že procházením stránky Platformy NICE FLIGHT dáváte souhlas s využíváním souborů "cookies".

Soubory „cookies” (anglicky koláček, oplatka, sušenka) jsou textové soubory, informační údaje, ukládané v přístrojích uživatelů, určené pro používání webových stránek. Umožňují mj. rozpoznat druh zařízení uživatele a odpovídajícím způsobem zobrazit webové stránky upravené podle jeho individuálních preferencí. Soubory „cookies“ obvykle obsahují název webové stránky, dobu jejich uložení na zařízení uživatele a unikátní číslo.

Cookies používáme k optimalizaci využití webových stránek. Používají se také pro shromažďování statistických dat, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatelé využívají  určité webové stránky. Osobní údaje shromažďované s pomocí souborů „cookies“ smějí být vybírány výhradně pro účely provádění konkrétních funkcí a aktivit v zájmu uživatele. Takové údaje jsou zašifrovány způsobem, který znemožňuje přistup k těmto datům neoprávněnými osobami.

Používáme dva typy souborů "cookies": relační (dočasné) a permanentní (trvalé). Relační "cookies" zůstávají  uživatele do chvíle odhlášení z internetových stránek nebo vypnutí  internetového prohlížeče. Permanentní "cookies" zůstávají v přístroji do předem stanovené doby definované v parametrech souboru "cookies" - uživatel má možnost je ručně odstranit.

Soubory cookies využívají spolupracující s provozovatelem internetové stránky subjekty prokazující se vlastní politikou ochrany soukromí.