PŘÍRUČKA PRO CESTUJÍCÍ - Bezpečnostní kontrola

Za účelem zajištění vhodné ochrany a bezpečnosti v letecké dopravě  všichni cestující a jejich zavazadla povinně podstupují bezpečnostní kontrole. Zjistěte, které postupy platí při cestování letadlem.

Podle unijního zákona se "bezpečnostní kontrolou" rozumí uplatnění technických nebo jiných prostředků pro identifikaci a / nebo odhalení zakázaných předmětů (odkaz na stránku: Seznam povolených předmětůa zakázaných předmětů pro leteckou přepravu).

Bezpečnostní kontrola cestujících se provádí pomocí magnetické brány pro detekci kovu nebo pomoci manuální kontroly. Pokud brána pro detekci kovu spustí alarm, je třeba odstranit příčinu poplachu. Za tímto účelem, je cestující podroben manuální kontrole nebo opakovaně projde bezpečnostní kontrolou tj. magnetickou bránou pro detekci kovu. Manuální kontroly se provádí takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že kontrolovaná osoba nevnáší zakázané předměty.

Bezpečnostní kontrola příručního (kabinového) zavazadla se provádí hlavně pomocí jedné z následujících metod - kontroly při použití rentgenového zařízení nebo systémů pro detekci výbušnin či manuální kontroli.

Jak se bez problemu podrobit bezpečnostní kontrole? Při kontrole je třeba do plastové misky na pás rentgenového zařízení uložit všechny kovové předměty, jako jsou klíče, mince, mobilní telefony, hodinky, pásky s kovovou sponou. Během přístupu ke kontrole je třeba z příručního zavazadla vyjmout sáček s umístěnými uvnitř tekutinami v malém balení a vložit do misky spolu s jinými předměty. Na pás rentgenového zařízení je třeba zvlášť položit také elektronická zařízení (např.: přenosné počítače, fotoaparáty aj.) a svrchní oděv (např.: bunda, sako, kabát). Doporučuje se zabalit všechny předměty, včetně tekutin, které nejsou nutné během cesty, do odbaveného zavazadla  (odbaveného  na odbavovací přepážce k přepravě v nákladovém prostoru letadla).