PŘÍRUČKA PRO CESTUJÍCÍ - Let a zdraví

Planujete cestu letadlem? Postarejte se o své zdraví! Přečtěte si tohle, abyste dosáhli co nejvyššího pohodlí během cesty pro sebe a své nejbližší.

Před plánovanou cestu letadlem je vhodné jít k lékaři a  poradit se s ním o svém zdravotním stavu ohledně plánovaného letu. V případě, že berete pravidelně nějaké léky, měli byste připravit potřebnou zásobu léků pro sebe na celou dobu pobytu v zahraničí a požádat svého lékaře o předepsání dodatečného receptu. Doporučuje se také jít na zubní prohlídku. Měli byste vzít s sebou náhradní brýle nebo  správné množství kontaktních čoček. Neuškodí rovněž uzavřít pojistnou smlouvu a případně doplnit o dopravu do nemocnice.

Očkování Doporučujeme zeptat se předem svého lékaře, které očkování je povinné nebo doporučené pro oblast, do které se chystáte vycestovat. Taková očkování se obvykle provádí 6–8 týdnů před odjezdem. Před odletem do zahraničí je vhodné zkontrolovat platnost již provedených očkování , a pokud je to nutné udělat revakcinace.

Starší lidé vydávající se na cestu by měli vzít v úvahu stav svého páteře  a zavazadla zabalit podle svých možností a své síly. Je třeba obléknout si pohodlné oblečení, přizpůsobené místním klimatickým podmínkám (např.  příslušnou pokrývku hlavy!). Když se obáváte o své zdraví, byste se létání měli raději vyhnout.

Osobom s omezenou schopností pohybu a orientace doporučujeme kontaktovat  v dostatečném časovém předstihu před plánovaným odletem leteckou společnost a zajistit přepravu na ortopedickém vozíku, asistu vodícího psa a přidělení míst vhodných  k sezení v letadle.

Je třeba také získat od svého lékaře kopie svých lékařských zpráv, seznam užívaných léků a informace o zdravotních omezení atd. Dále je nutné vzít si s sebou a mít na viditelném místě informace o svém zdravotním stavu  v případě potřeby poskytnutí první pomoci. Neuškodí se také ujistit o podmínkách zdravotní péče v cílovém místě pobytu.

Zásady pro přepravu osoby se sníženou schopností pohybu stanoví Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě

Osoby s kardiovaskulárními poruchami  by si měl před cestou vyžádat od svého ošetřujícího lékaře nebo lékaře kardiologem konzultaci zaměřenou na zdravotní způsobilost k cestě.

Osoby se srdečními  onemocněními by měly vždy dorazit na letiště s dostatečným časovým předstihem, aby se vyhnuly stresu a spěchu. Předem před odletem jsou také povinne  informovat leteckého dopravce nebo správce letiště   o své nemoci a o nezbytných potřebách (např. správné jídlo, lékařský kyslík nebo ortopedický vozík). Především by měly vždy (nejen v letadle) mit s sebou  dostatečné množství užívaných léků a jejich seznam s dávkováním. Takový seznam by měl obsahovat všechny vyskytující se alergie a návod k použití přístrojů k stimulaci srdce, např. kardiostimulátorů. Pacienti (kardiaci), kteří měli v poslední době infarkt myokardu, musí těsně před odletemvzít léky předepsané kardiologem. Během letu je rovněž dobré vyhnout se konzumaci kofeinových nápojů a alkoholu a chvílemi se procházet.

Těhotné ženy Před zahájením cesty doporučujeme těhotným ženám kontaktovat leteckého dopravce, s níž chtějí cestovat, za účelem získání informací o všeobecných podmínkách přepravy těhotných žen. Otázky týkající se přepravy těhotných žen sou stanoveny individuálně leteckým dopravcem.  Je třeba pamatovat, že některé letecké společnosti  požadují po těhotných ženách lékařské potvrzení (tři kopie), ve kterém porodník potvrzuje lékařskou prohlídku provedenou maximálně 72 hodin před odletem (preferuje se 24 hodiny). Potvrzuje také, že těhotná je schopna letu. Toto potvrzení musí obsahovat předpokládané datum porodu.

Před cestou

Před provedením rezervace a zakoupením letenky se doporučuje ženám čekající dítě, aby přemýšlely o datu letu. Nejvhodnější dobou k cestování je pro těhotnou ženu druhý trimestr těhotenství (nevolnosti  už obvykle v tuto dobu odezněly, všechny důležité orgány dítěte jsou již vyvinuty).

Kvůli bezpečnosti nastávajících mam a dětí, těhotné ženy jsou přepravovány leteckými společnostmi do začátku 36. týdne gravidity, a v případě vícečetné gravidity není po 32. týdnu těhotenství cestování letadlem přípustné. Do 32. týdne těhotenství nejsou vyžadovány zvláštní formuláře. Potvrzení musí obsahovat informace o zdravotním stavu a  průběhu těhotenství. Od 32. týdne těhotenství  je treba stáhnout příslušný formulář se zdravotními informacemi (MEDIF), odeslat ho  nejméně 48 hodin před odletem a pak zjistit telefonicky, zda dostali formulář.

Let v pokročilém těhotenství je pouze na vlastní riziko cestující.

Je třeba také  jít k lékaři porodníkovi. Nejenom tehdy, když stádium těhotenství dovoluje na let, ale také  v případě když se blíží datum určené leteckou společností. Jestli se těhotenství vyvíjí normálně, vydá osvědčení, že neexistuje žádný důvod, který by vám bránil v cestování letadlem a musí obsahovat údaje pacientky,  týden těhotenství a předpokládané datum porodu. Pokud budete cestovat s cizojazyčným dopravcem, měli byste mít lékařské potvrzení přeložené do angličtiny.

Na letišti a v letadle

Pokud se nastávající matka rozhodne cestovat tradičními linkami, při rezervaci letenky si může vybrat nejlepší podle ni místo (doporučuje se, aby těhotné ženy neseděly u nouzového východu, jenž umožňuje evakuace cestujících. V tomto ohledu se doporučuje, aby těhotné cestující dodržovaly pokyny palubní posádky, která nabídne bezpečné a pohodlné místo.)

Když těhotná žena bude cestovat nízkonákladovými linkami, je vhodné koupit si přednostní odbavení, což umožňuje nastoupit do letadla jako první.

Doporučuje se, aby délka cesty ženy v těhotenství nepřesáhala 4 hodiny. Aby nedocházelo případným problémům s krevním oběhem, během letu by se měla těhotná žena alespoň každou půlhodinu projít v uličce, protahovat nohy a kroutit kotníky na obě strany. Kabiny v letadle mají nízkou vlhkost,  která může vést k rychlé dehydrataci organismu, proto je vhodné mít s sebou láhev neperlivé minerálky. Nejlépe je ji koupit v bezcelním obchodě, potože tehdy nejsou žádné problémy s její vnesením na palubu letadla.

Zapnutí bezpečnostního pásu v případě těhotných žen je povinné při vzlétání a přistávání. Pás se zapíná až pod bříškem, aby na plod netlačil. Tímto způsobem těhotná žena bude moci cestovat  bezpečně a v klidu (v případě neočekávané turbulence).